تعیین اصالت و شناسنامه دار کردن اسبچه خزر


هیات سوارکاری استان مازندران با همکاری فدراسیون سوارکاری کشور اقدام به تعیین اصالت و شناسنامه دار کردن اسبچه های خزر سطح استان با شرایط ویژه نموده است.

صاحبان اسب جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای پریدار به شماره 09351276562 تماس حاصل نمایند.

حاضرین در سایت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم