اولين حراج بزرگ نژادهاي مختلف اسب


اولين حراج بزرگ نژادهاي مختلف اسب در ارديبهشت سال94 توسط فدراسيون سواركاري، در تهران برگزار مي گردد.

 دوره آموزشي متفرقه بدون كسب مجوز ازفدراسيون سواركاري فاقداعتبار مي باشدوبامتخلفين برابرضوابط ومقررات برخوردخواهدشداطلاعات بيشترسايت فدراسيون سواركاري

حاضرین در سایت

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم