اولين دوره مسابقات پرش با اسب هيات سواركارى استان مازندران

در .

 

تاريخ برگزارى مسابقه: ٩٥/٤/٢٥

محل برگزارى مسابقه: باشگاه سواركارى آراسپ

اخرين مهلت ثبت نام سه شنبه ٩٥/٤/٢٢ مى باشد، اسامى شركت كنندگان بايد توسط مديران محترم باشگاهها حداكثر تا ساعت بيست مورخ مذكور، به اقاى ساسان سورتيجى اعلام شود و وجه ثبت نام به شماره حساب هيات واريز شود، بديهى است شركت كنندگانى كه بعد از تاريخ و ساعت مذكور اقدام به ثبت نام نمايند خارج از قرعه كشى ترتيب ورود قرار خواهند گرفت و مبلغ ثبت نام را دوبرابر پرداخت خواهند كرد.

رده مسابقات: شامل رده اسب و سوار مبتدى خواهد بود.

لباس سواركاران: الزاما مطابق با قوانين فدراسيون سواركارى خواهد بود.

بازديد از مسير: راس ساعت نوزده و ورود اولين سواركار به ميدان ساعت ١٩/٤٥ خواهد بود

مسوليت شركت اسب در رده مجاز به عهده سواركار مربوطه مى باشد، در صورت اعتراض به رده اسب درزمان تعيين شده به اعتراض رسيدگى خواهد شد و در صورت اثبات تخلف، با سواركار خاطى برخورد خواهد شد. 

در صورت نرسيدن هر رده به حد نصاب، رده مربوطه برگزار نخواهد شد.

جدول فنى مسابقه:

سوار واسب مبتدى: سرعت: زمان محدود ١٢٠ ثانيه

ارتفاع موانع: ٨٠-١٠٠

حداكثر عرض:١١٠

تعداد موانع: ٧ الى ٨ مانع

تعداد موانع متوالى: يك مانع دوبخشى

جدول داورى: يك دور طبق جدولA

مسابقات کورس بهاره برگزار شد

در .

اولین دوره از مسابقات کورس بهاره استان مازندران در سال 95 برگزار شد. در این مسابقه تعداد 20 راس اسب در سه گروه  باهم به رقابت پرداختند و در پایان به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا شد.

برندگان این دوره از مسابقات به شرح زیر می باشند:

سوارکاری مدیران شهرستان بابلسر

در .

روز جمعه 10 اردیبهشت ماه با هماهنگی جناب آقای مهندس اسد فرماندار شهرستان بابلسر و رییس هیات سوارکاری استان مازندران مدیران شهرستان بابلسر روز خود را با سوارکاری در سواحل دریای خزر آغاز کردند.

 

 

مسابقات سوارکاری استقامت مازندران برگزار شد

در .

 

سومین دوره مسابقات سوارکاری استقامت مازندران به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بابلسر، سومین دوره مسابقات سوارکاری استقامت مازندران، در ساحل شنی پارکینگ صفر شهرستان برگزار و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

حاضرین در سایت

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم